OBW organiseert uw seminar of congres op maat!

Organisatiebureau Wageningen

Wij organiseren
Alles wat te organiseren valt!
Onze ervaring ligt bij bijeenkomsten zoals nationale en internationale congressen en evenementen, veelal met een kenniscomponent.
Wij werken altijd in opdracht en op uurbasis.
Aantal deelnemers
Het aantal deelnemers verschilt per bijeenkomst. Het kan een dagdeel betreffen met 25 deelnemers of meerdaagse congressen tot 800 deelnemers en evenementen met duizenden bezoekers.
Opdrachtgevers
Overkoepelende organisaties, overheden, bedrijven, kennisinstituten, non-profit organisaties.
Doelgroepen
Variƫrend van topkader tot jongeren of van wetenschappers tot een breed publiek van alle leeftijden.
Ons takenpakket
Dat kan bestaan uit het ontwikkelen van een nieuw concept voor een evenement en het verrichten van de gehele realisatie daarvan of slechts de uitvoering van onderdelen van het evenement betreffen, dat wat u wenst.

Congressen en symposia

Organisatiebureau Wageningen organiseert zowel nationale als internationale congressen en symposia. Meestal op locaties in Nederland maar ook wel in het buitenland.
Het aantal deelnemers bedraagt daarbij tussen de 150 en 800 deelnemers. De symposia duren meestal 1 dag(deel) en de congressen zijn meestal meerdaags en zijn soms Engelstalig, soms meertalig.
In overleg met de opdrachtgever stellen wij een lijst op van de te verrichten werkzaamheden die nodig zijn bij de organisatie van het gevraagde congres. In overleg worden de taken verdeeld onder de opdrachtgever en opdrachtnemer. Op verzoek sturen wij u een brochure met een uitgebreid pakket aan mogelijke taken die wij daarbij kunnen verrichten.

Evenementen

Daaronder vallen o.a. festivals, personeelsgerichte bijeenkomsten, openingen van locaties. Wij maken een programmavoorstel en verzorgen de realisatie van het evenement zodat de opdrachtgever zich kan beperken tot het gastheerschap.

Projectmanagement

Organisatiebureau Wageningen levert ook projectmanagement op maat. Heeft u een tijdelijk project wat op uw uren drukt waardoor u er niet aan toe komt en alles dreigt in de soep te lopen? Wij kunnen deze werkzaamheden efficiƫnt van u overnemen en zullen het project tot een goed einde brengen.
Heeft u tijdelijk gebrek aan een manager? Ook interim-management behoort tot de mogelijkheden.